Asociația „Ana și Copiii”

Nu putem face lucruri mari, ci doar lucruri mărunte, cu multă dragoste

Cum pot să donez?Raport Anual ,,Ana și Copiii” 2021

Bine ați venit!

Asociaţia „Ana şi Copiii” a început să activeze în domeniul protecţiei copilului şi familiei încă din anul 2006, dar ca şi entitate cu personalitate juridică a luat fiinţă în vara anului 2007. În prezent oferă servicii unui număr de 200 de copii şi 100 de familii din Bucureşti, Călăraşi, Giurgiu şi Buzău.

Asociaţia „Ana şi Copiii” este o organizaţie umanitară, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, având ca misiune prevenirea abandonului familial şi şcolar prin programe educaţionale, asistenţă socială, medicală şi juridică, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de informare, acţiuni şi măsuri de conştientizare şi sensibilizare socială şi înfiinţarea de servicii sociale, pentru şi în sprijinul comunităţii.

Sursele de finanţare ale programelor Asociaţiei sunt: companii private, donaţii persoane fizice, donaţii primite în programul Charity Gift, campania 2%, subvenţie acordată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale acordată în baza legii 34/1998. Primim, de asemenea, donaţii în produse (din partea companiilor sau persoanelor fizice) sau servicii oferite în mod voluntar şi gratuit de către companii.

” Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm! ” (V. Hugo)

Obiectivele noastre

  •   Creşterea rolului societăţii civile în activitatea de proţectie a drepturilor copilului;
  •   Prevenirea şi reducerea abandonului familial;
  •   Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, dar şi a marginalizării şi excluderii sociale a copiilor cu posibilităţi reduse;
  •   Înfiinţarea, organizarea şi coordonarea de centre de zi, căsuţe de tip familial şi alte servicii comunitare care decurg din scopul Asociaţiei;
  •   Organizarea de întâlniri, seminarii, evenimente şi campanii de conştientizare şi sensibilizare naţională şi internaţională pe teme ce decurg din scopul Asociaţiei;
  •   Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, companii private şi de stat pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei.

Evenimente anuale

Translate »