Centrul Comunitar Urlati (Prahova)

Beneficiari: 150 de copii, 200 de părinți și 40 de profesori.

Despre proiect și echipă

Proiectul urmărește creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să ajute la dezvoltarea comunității, printr-o intervenție integrată. Acest centru comunitar functionează ca o micro-comunitate în care, persoane aparținând mai multor generații (copii, tineri, părinți și vârstnici) învață împreună lucruri noi, socializează, se sprijină reciproc și ajung să dezvolte împreună proiecte care să sprijine comunitatea.

Echipa este formată 2 din pedagogi sociali și coordonator de proiect. Activitatea centrului din Urlați este susținută și de echipa ,,Ana și Copiii” din Bucuresti. Acestora li se alătura copiii tutori din comunitate care ajută la teme, profesorii voluntari și invitații speciali care lucrează din ipostaza de specialiști, mai ales pe teme de educație non-formală.

Obiectivele proiectului

  • O1: Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității;
  • O2: Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate;
  • O3: Întărirea mediului de colaborare dintre școală, familie și comunitate;
  • O4: Îmbunătățirea abilităților sociale și de învățare a copiilor din comunitatea vizată;
  • O5: Creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților a importanței educației copiilor lor;
  • O6: Dezvoltarea abilităților de lucru a cadrelor didactice cu copiii aflați în situație de vulnerabilitate;
  • O7: Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la abandonul școlar în rândul copiilor proveniți din familii dezavantajate;
  • O8: Creșterea gradului de implicare a comunității în educația copiilor, cu ajutorul voluntarilor.

Context

Comuna Urlați se află în jud. Prahova, la aproximativ 80 km de București și are o populație de aproximativ 10.000 de locuitori. Principalele probleme din zonă sunt sărăcia, locuri de muncă insuficiente sau prost plătite și lipsa contractelor de muncă, în special pentru grupurile vulnerabile, precum persoanele cu nivel redus de educație. O altă probemă este lipsa investițiilor în educație. În afară de Centrul Comunitar, mai există un singur astfel de Centru de Sprijin, dar care are o capacitate de doar 20 de copii.

 

Click here to add your own text

Translate »